School Overview

Name Educational Foundation Minelva Gakuen,Mejiro Fashion & Art College
Board chairperson Akihiko Kojima
Principal Akihiko Kojima
Address
Administrative office
3号館・事務局
3-1-26 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo JAPAN 171-0031


1・2号館
3-17-42 Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo JAPAN 161-0031
TEL 03-3951-3958
FAX 03-3950-6091
E-mail koho@mfac.ac.jp